Sem patří i tři hlavní druhy odpadu, papír, sklo a plasty. Dále kovy nebo kompostovatelný kuchyňský odpad. Problémovou skupinou jsou odpady objemné, protože se nevejdou do kontejneru. Starý nábytek, elektrotechnika, toalety, stavební odpad apod. Tyto předměty nepatří vedle popelnice, ani by se neměly stát základem černé skládky. Své místo mají ve sběrných dvorech, do některých obcí zajíždí speciální sběrna, nebo jsou přistaveny velké kontejnery. Lidé často podceňují nebezpečné odpady.

Ty rozhodně nemají v klasické popelnici co dělat! Vlastnosti, které mohou být po nesprávné likvidaci škodlivé, mají zářivky, akumulátory, výbojky, baterie, ledničky i mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Spadají sem také léky; nepotřebné nebo prošlé medikamenty proto vždy odneste do jakékoli lékárny.

Pokud tyto kategorie spolehlivě vytřídíte, zbude vám skupina, která je dále nepoužitelná. Ta se dá označit jako „směsný odpad“ neboli odpad ostatní. Zbytky jídla, mastné obaly od potravin, textil, porcelán, popel, to vše můžete bez starostí hodit do koše. Popelnice ani kontejner pro tuto kategorii nemají speciální označení a zcela jistě stojí před vaším domem.

Pokud si nebudete jisti, kde najdete sběrný dvůr, nebo kdy přijede sběrna nebezpečných odpadů, zeptejte se na obecním či městském úřadě nebo u firmy, která se stará o tříděný sběr odpadu.

Všechny dotazy týkající se třídění a likvidace odpadů je připraven zodpovědět spolupracovník Tonda Obal. Otázky můžete zasílat na email: tonda@ekokom.cz, nebo navštívit web www.tondaobal.cz, kde najdete informace nejen pro vás, ale i pro děti.