To je tvrzení, se kterým do diskuze přichází Libor Vomočil. Prachovický majitel dopravní firmy a člen chrudimské oblastní rady Krajské hospodářské komory Pardubického kraje není se současným stavem spokojen.

„Jedna z polopravd říká, že čím vyšší je ekologická třída přepravního prostředku, tím je dopravní prostředek ekologičtější. Celá pravda je ale taková, že spotřeba nafty u ekologických tříd Euro 4 a Euro 5 je vyšší zhruba o deset procent,“ uvádí Vomočil. „Negativní dopad na spotřebu se ještě prohlubuje členitostí terénu, ve kterém se dopravní prostředek pohybuje. To platí především pro Českou republiku, vzhledem k žalostnému stavu silnic všech tříd a nedokončenému tranzitnímu propojení všemi směry,“ vysvětluje dál Vomočil.

Menšího množství škodlivin ve výfukových plynech je podle autodopravce dosaženo v zásadě dvěma způsoby. V prvním případě jsou spaliny částečně navraceny do spalovacího prostoru, čímž dojde k jejich dokonalejšímu vyhoření. Ve druhém případě je lepší průběh spalování dosažen přídavkem další látky, kterou je močovina.

„S tím ale souvisí další nárůst administrativy a nákladů spojených s nákupem, evidencí a skladováním této látky. Celková spotřeba motoru se však zvýší i v tomto případě,“ tvrdí Vomočil. „Podle našich poznatků z praxe je zřejmé, že uspěchaný administrativní tlak na zavádění stále vyšších ekologických tříd předběhl technologické možnosti výrobců vozidel. Ti přes veškerou snahu v podstatě jen dohánějí tato nařízení. Naše firma vlastní ekologická vozidla všech dostupných tříd. Proto si myslím, že poznatky ostatních dopravních firem budou shodné,“ míní Libor Vomočil.

Bio – spása?

Do ekologické třídy Euro 3 docházelo podle jeho slov k výraznému snižování spotřeby pohonných hmot. S třídou Euro 4 a 5 se projevuje opět vyšší spotřeba. Na základě těchto skutečností se jeví přidávání dvou až tří procent rostlinných přísad do paliva podle autodopravce jako úsměvné, vzhledem k velmi výraznému zvýšení spotřeby nafty.

Dalším „přínosem“ bude podle Vomočila rostoucí trh s biopalivy a s tím spojená nová zemědělská výroba. Ta sice na jedné straně zajistí ekonomický prospěch producentům, na druhé straně ale přinese zvýšenou spotřebu pohonných hmot nutných pro obhodaspodařování uvedených plodin.