Důvodem je stav kolektivního vyjednávání, cílem je zajistit pro všechny zaměstnance v souladu s Listinou základních práv a svobod právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky sjednané v kolektivní smlouvě.

Zástupci zaměstnanců jsou připraveni k dohodě, ale ta je možná pouze v případě, že zaměstnavatel bude ochoten k oboustranně přijatelnému konsenzu,“ stojí v prohlášení hlineckých odborářů. Ti nesouhlasí s postupem zaměstnavatele ETA a.s., Etafilter spol. s.r.o., Hlinecká servisní a.s. a Plastkov Automotive s.r.o. v jednání o kolektivní smlouvě na rok 2010. Nesouhlasí konkrétně s vydáváním jednostranných mzdových, vnitřních předpisů a s rušením benefitů v kolektivní smlouvě. „Kroky našich zaměstnavatelů dokazují, že se nejedná o problém výroby nebo odbytu výrobků, ale o zneužití hospodářské krize k omezení nároků zaměstnanců,“ píší odboráři.

Žádají, aby mzdová část byla součástí kolektivní smlouvy, aby byla prodloužena platnost stávající kolektivní smlouvy do uzavření nového dokumentu a aby prvořadým šetřením nebyla úspora zaměstnanců a jejich nároků. Odbory požadují zachovat benefity, ke kterým vedla více než desetiletá cesta. Jde například o veškeré odměny při jubileích a odchodu do důchodu. Nechtějí, aby byly kráceny příspěvky na stravování nebo na penzijní připojištění.
Vedení hlineckých společností požádal Chrudimský deník o vyjádření.

Chrudimský deník získal prohlášení společností Plastkov Automotive, ETA, Hlinecká servisní a Etafilter k vyhlášení stávkové pohotovosti:

V rozporu s tvrzením odborů navrhujeme navýšení všech tarifních mezd až o 9 procent u společností Plastkov Automotive a Hlinecká servisní. Společnosti ETA a Etafilter pak navrhují navýšení mezd v průměru o 1,48 procenta, a to i bez započtení 13. platu.

V případě benefitů pro zaměstnance navrhujeme zachovat příspěvky na stravování a délku dovolené, z ekonomických důvodů ale nemůžeme zachovat příspěvek na penzijní připojištění. 13. plat pak navrhujeme dokonce navýšit ze současných 75 % základní mzdy na 100 %, musí ale být vázán na výkon a výsledky firem, ne na pouhou docházku. Ve společnostech ETA a Etafilter chceme dokonce zavést zvláštní odměny za vynikající výsledky pro 20 procent zaměstnanců v dělnických profesích.

Jednání o kolektivní smlouvě dále probíhají a věříme, že se nám podaří najít s odbory shodu. Chceme, aby všechny společnosti byly i nadále úspěšné a naši zaměstnanci měli jistotu svého pracovního uplatnění i v budoucnu.

Pod prohlášením jsou podepsáni:
Lucie Baleková, generální ředitelka společností Plastkov Automotive s.r.o. a Hlinecká servisní a.s.
Jiří Pathy, generální ředitel společností ETA a.s. a Etafilter spol. s r.o.

Tiskový mluvčí společností Ondřej Micka ještě Chrudimskému deníku předal doplňující reakci, kterou poskytl Jiří Pathy, generální ředitel společností ETA a Etafilter.

„Požadavky odborů ohrožují samotnou existenci pracovních míst. Poslední kroky odborové organizace naznačují, že spíše než zájmy zaměstnanců chrání zájmy své. Nehrají totiž o výši mezd, ale pouze o formu jejich zakotvení. O současném jednání průběžně osobně hovořím se zaměstnanci a ti mají pro naše návrhy pochopení,“ píše Pathy ve své reakci.