Za 16 let firma zvýšila počet zaměstnanců na dvě stě, nabídka vzrostla na zhruba 350 pekařských a cukrářských výrobků. BEAS teď zásobuje 362 dnů v roce Královéhradecký a Pardubický kraj. Provoz pekárny prošel rekonstrukcí a přístavbou výrobních hal.

Hodinový výkon dosahuje 1600 kusů chleba a 23 000 kusů rohlíků. V letech 2002 až 2005 investoval BEAS 150 milionů korun do dobudování pekárenského závodu. Přispěly také dotace v rámci Sektorových operačních programů. Tak byla postavena nová výrobní hala, expediční prostory a zázemí. Nejdůležitější byla dotace z Operačního programu průmysl a podnikání, kterou firma použila mimo jiné na na výrobní linku na běžné pečivo.

Pekárna Lično se zaměřuje na kvalitu. Ličenský chleba se vyrábí pomocí přírodních kvasů. Chleba, rohlík a dalších 13 výrobků je oceněno národní značkou kvality Klasa. Kvalitu a chuť ocenili konzumenti v soutěži Potravina a Potravinář roku v Královéhradeckém kraji. Pekárna Lično letos obhájila loňské vítězství v soutěži. Teď staví BEAS čističku odpadních vod v provozovně Lično a připravuje výstavbu pekárny na Královédvorsku, kde koupila v průmyslové zóně 15 hektarů pozemků.