„Pracujeme na tom velmi usilovně. Zbývá ještě dořešit řadu technických problémů,“ uvádí ředitel nemocnice Vojtěch Němeček. "Jsou to často zdánlivé maličkosti. Například jak zajistit, abychom měli stále dostatek drobných mincí na vracení,“ vysvětluje ředitel.

Velmi důležitý bude podle vedení nemocnice dostatek informací pro pacienty. „Ty musejí být bez hledání na očích. Zároveň musejí být podané takovou formou, aby je pochopili inejstarší lidé. Takoví, kteří se za celý život splacením ulékaře nesetkali,“ dodává ředitel.

Detailní a srozumitelné pokyny pro pacienty chtějí chrudimští zdravotníci příští týden vystavit ina svých internetových stránkách. Ajaký názor má ředitel na samotný princip platby za lůžko?

„Myslím, že to je vpořádku. Pokud bude pacient doma, vydá za stravu, topení a svícení určitě vyšší částku, než zaváděných šedesát korun za den. Pacienty ve vážném stavu také nebudeme kplacení vyzývat ihned, ale až po zlepšení jejich zdravotního stavu,“ uzavírá Němeček.

Zdá se, že ani veřejnosti platby za pobyt nevadí. „Za lůžko se mohlo platit dávno,“ míní Chrudimačka Eva Malá. „Něco jiného je ale platba za položky na lékařském receptu. Třicet korun se mi zdá až dost. Mnoho lidí potřebuje totiž celou řadu léků,“ dodává Malá.