Jen v uplynulém týdnu uvízlo v síti kontrolních akcí na Chrudimsku dalších sedm provinilců.

Ve všech případech se jednalo o uchazeče dlouhodobě evidované na úřadu práce. Jeden z nich byl v evidenci nezaměstnaných lidí dokonce nepřetržitě již třináct let, tedy od roku 1998.

Všichni přistižení budou ve velmi krátké době vyřazeni z evidence, následkem čehož přijdou o veškeré finanční příspěvky od státu. Ze své kapsy si navíc budou muset pravidelně platit i zdravotní pojištění.

Rozsáhlá kontrolní akce se uskutečnila v minulém týdnu, a to za společné účasti pracovníků úřadu práce a orgánů Cizinecké policie Pardubice, Celního úřadu Pardubice a Okresní správy sociálního zabezpečení v Chrudimi.

Kontroloři se zaměřili hlavně na předem vytipované stavby. „Mohu potvrdit, že jsme v poslední době kontrolní činnost opravdu zintenzivnili. A nejde jen o stavby, na které se zaměřujeme, černí zaměstnanci mohou pracovat například i ve službách nebo kdekoliv jinde,“ říká Miroslav Panák z chrudimského úřadu práce.

Předem utajené přísné kontroly se už připravují

Poslední kontrolní akce byla opět zaměřena i na výkon případné nelegální práce cizinců. Cizinecká policie uložila kontrolovaným cizincům několik pokut za porušení pobytového zákona. Pokud jde o legálnost jejich pracovní činnosti, ta je předmětem dalšího šetření kontrolních pracovníků úřadu práce a celního úřadu.

V tomto případě je situace složitější: kontrolní orgány totiž musí zjistit skutečného zaměstnavatele cizinců, což je při existenci řetězení různých obchodních smluv někdy značně obtížné.

Předem přísně utajené společné kontroly se mohou uskutečnit nejen v Chrudimi či v dalších městech, ale kdekoliv na území okresu.