Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je ale nižší, tehdy dosahovala míra nezaměstnanosti 5,73 procenta. V evidenci úřadu práce bylo teď v regionu 2716 uchazečů o zaměstnání, to je o 187 osob více než ke konci června, ale o 483 osob méně než ve stejném období předcházející­ho roku.

Přibývá absolventů

Na úřad práce se nově přišlo zaevidovat 576 uchazečů, zároveň však úřad práce v průběhu června 389 uchazečů z evidence vyřadil. Počet absolventů se zvýšil o 39 na celkový počet 125 lidí.

„Lze očekávat, že v nejbližším období počet uchazečů bude i nadále ovlivňovat příchod absolventů škol, kteří budou hledat zaměstnání,“ uvádí Miroslav Panák, vedoucí oddělení trhu práce a analýz chrudimského úřadu práce, který poskytl Chrudimskému deníku aktuální čísla. Počet nezaměstnaných na Chrudimsku v letních měsících mírně narůstá už několik roků po sobě. Uklidnění přichází zpravidla na podzim, kdy se pracovní síly absolventů „vstřebají“ na trh práce. Zda tomu tak bude i letos, kdy makroekonomové hovoří o celkovém zpomalení české ekonomiky, o tom rozhodnou následující týdny a měsíce.

Dvě tváře okresu

Velké rozdíly v zaměstnanosti panují na Chrudimsku uvnitř sledovaných obcí a mikroregionů.

Nejlepší vyhlídky na získání zaměstnání mají lidé na Hlinecku, kde se nezaměstnanost pohybuje na hranici 4,5 procenta. Mírně vyšší, asi pětiprocentní nezaměstnanost, zaznamenali odborníci v Chrudimi. O poznání neradostnější je situace na Heřmanoměstecku, kam jsou řazeny i Prachovice s okolními obcemi. Zatímco v Heřmanově městci je lidí bez práce něco přes pět procent, v Prachovicích se tento údaj pomalu dere až k devítiprocentní hranici.