Žádosti o podporu zahraničních aktivit mohou agentuře CzechInvest podat do 15. listopadu. Program Marketing je zaměřen na rozvoj českého exportního trhu, Cílem je zvýšení příležitostí malých a středních podnikatelů či jejich sdružení. Informace je možné získat na telefonním čísle 469 623 323 nebo na Informačním místě pro podnikatele v Chrudimi.