V historických prostorách restaurace Fortna se nejprve sešla oblastní rada Chrudimska, která zhodnotila uplynulý rok a „nastartovala“ nové začátky roku 2011, který je pro Chrudimskou kancelář průlomový v oblasti poskytování a rozšiřování služeb, zaměřených na snížení administrativní a finanční zátěže podnikatelů v regionu.

Prostor dostali také kandidáti na pozici předsedy oblasti Chrudimsko, který se bude volit v dubnu letošního roku na shromáždění delegátů oblasti.

Podnikatelé se pustili rovněž do diskuze o novinkách v novelizovaném zákoně o DPH, kde se hovoří o tolik diskutovaném ručení odběratele za DPH.

Podle Hany Kaplanové z chrudimské kanceláře KHK se řeč stočila například také na chybějící koncepci exportu a energetiky nebo na výrazný propad produkce ve stavebnictví.