Cílem je výrazně zkvalitnit provoz této sítě . „Zatím projevily zájem asi čtyři firmy, výběrové řízení bude v polovině července,“ upřesnil předseda svazku Miloš Uchytil. Nájemné se bude počínaje od 1. 1. 2011 zvyšovat o roční míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem. Nájemce bude hradit nájemné ve dvou stejných splátkách, a to pololetně.


Svazek nechce nic ponechat náhodě. Nájemce bude proto dále zavázán nejpozději do 10 dnů od účinnosti nájemní smlouvy složit na účet pronajímatele (SVOP) kauci ve výši zbývající třetiny nájemného. Síť chce svazek pronajmout od prvního září letošního roku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu tří let.