„Se současným stavem potoka nemůže být město spokojeno. Z předložených variant na jeho úpravu se zřejmě přikloníme k možnosti zbudování suchých protipovodňových polderů. Do těch by se voda při povodních mohla bez větších škod rozlít,“ vysvětluje hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

Rychlé tání sněhu totiž spolu s dešťovými srážkami vyvolalo například v roce 2006 na území Hlinska povodňovou situaci. „Oslovíme vlastníky pozemků pro poldery a chceme připravit dokumentaci pro územní řízení. S realizací by nám pak mohla pomoci i dotace ministerstva zemědělství,“ uzavírá místostarosta.