„Jde o dvě parcely ve vlastnictví města o celkové výměře asi dva tisíce metrů. Město dokončilo kanalizaci a vodovodní řad, včetně připojení na energetickou rozvodnou síť. Nabídku na odprodej chceme realizovat v nejbližším termínu, možná i do konce roku. O konečné výši ceny rozhodne nejbližší zasedání zastupitelů města. Město se tímto snaží o navýšení počtu obyvatel, chystaný prodej přispěje i krozvoji lokality“ říká starosta Stanislav Peca.