JAK VYPADAL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE MŮŽETE PODÍVAT NA SNÍMÍCH A VIDEU V GALERII.

„Dokážeme poradit také se získáním práce v zahraničí,“ uvádí úřednice Veronika Markupová. „Někdy ale narážíme na naivní představy o takovém zaměstnání. Hlásí se třeba zájemci o práci ve Velké Británii, kteří neumějí ani slovo anglicky. Takovým nemůžeme odjezd do ciziny doporučit,“ vysvětluje Markupová. Na trhu se navíc pohybují podvodné agentury, které zajímá jen to, jak lidi bez zaměstnání co nejlépe „podojit“.

Dopředu neplatit!

„Slyšíme o tom od klientů. Rada je jednoduchá: žádné tisíce dopředu neplaťte. Sežeňte si o agentuře co nejvíc informací. Od známých, na internetu, nebo přijďte k nám na úřad práce. Agentura musí mít rovněž povolení od ministerstva práce a sociálních věcí ke zprostředkování práce v zahraničí,“ uzavírá Markupová. A znovu připomíná, že úřad práce je tu pro každého, nejen pro ty, kdo jsou momentálně bez práce.

Na Chrudimsku roste zájem o sociální služby

Zaměstnanci úřadu práce se setkávají s různými lidskými osudy. „Hledali jsme například uplatnění pro ženu na mateřské dovolené. Maturovala kdysi na zemědělské škole, v oboru už ale pro sebe neviděla žádnou perspektivu. Měla však ráda zvířata, uměla jednat s lidmi. Nabídli jsme jí kurz, při kterém získala praxi jako canisterapeutka. Při péči o klienty může využívat k léčbě speciálně vycvičeného psa. Pracovat může pod hlavičkou libovolného zařízení sociální péče nebo i na vlastní živnostenský list,“ uvádí rekvalifikační poradkyně Andrea Divišová.

„V oblasti sociální péče se otevírá dobrá perspektiva. Populace stárne a poptávka po pečovatelských službách roste,“ vysvětluje mladá žena. To dokládá i příběh čtyřicátnice s maturitou, která po několik let marně hledala dlouhodobé zaměstnání. Po absolvování rekvalifikačního kurzu v oboru sociální péče sehnala místo během několika týdnů.

Trocha čísel

Ne každý je vybaven nekonečnou trpělivostí a ochotou, bez které se podobná práce neobejde. Z „pracáku“ však nevyhodí nikoho, kdo zájem o zaměstnání skutečně jen nepředstírá. Na Chrudimsku je co dělat. Vždyť míra nezaměstnanosti tu dosahuje jen 5,20 procenta.

"Míra nezaměstnanosti v okrese Chrudim k 30. 9. 2008 se zvýšila o 0,20 procentního bodu na hodnotu 5,20 %, ale je nižší proti stavu ke konci září předcházejícího roku, kdy byla míra nezaměstnanosti 5,51 %. V evidenci úřadu práce bylo k 30. 9. 2008 celkem 2893 uchazečů o zaměstnání, což je o 123 osob více než ke konci srpna 2008, ale o 195 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Pohyb uchazečů v průběhu září byl vyšší ( 633) než v srpnu 2008 a vyšší než ve stejném období předcházejícího roku ( 130). Na úřad práce se nově přišlo zaevidovat 760 uchazečů, zároveň však úřad práce v průběhu září 637 uchazečů z evidence vyřadil. Počet absolventů se zvýšil o 143 na celkový počet 314.

Lze očekávat, že v nejbližším období nedojde k výraznému zvýšení počtu uchazečů, žádné vyšší propouštění nemáme hlášeno. V závěru roku lze očekávat určité zvýšení míry nezaměstnanosti rovněž v souvislosti s uvolňováním pracovníků v rámci sezónnosti některých prací," dodává Miroslav Panák z oddělení trhu práce a analýz chrudimského úřadu práce.