Voda je do práčovské elektrárny přiváděna z Křižanovické přehrady podzemním přivaděčem, který ústí do vodní vyrovnávací věže. Ta slouží k vyrovnání tlaků vody v přivaděči při zavření turbíny a odstavení turbosoustrojí.

Hydrocentrála disponovala jedním vertikálním soustrojím skládajícím se z Francisovy spirálové turbíny a z trojfázového alternátoru. V roce 2001 se modernizovala instalací nové vertikální Francisovy turbíny s výkonem 9750 kW. Vodní elektrárna Práčov je provozována ve špičkovém režimu.