Informace vyplynula z hodnocení ekonomického výsledku Lesů ČR se sídlem v Hradci Králové.

„Zpracování dříví proběhne tak, aby nebyl ohrožen stav lesa a nevzniklo riziko kůrovcové kalamity,“ sdělil mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

„Hospodářský výsledek Lesů ČR za leden až květen 2010 je jedna miliarda 467 milionů korun,“ uvádí tiskový mluvčí. Náklady na likvidaci škod způsobených letošními povodněmi a vichřicemi přesahují půl miliardy.

„Věříme, že výrazně neovlivní vzestupný trend hospodaření,“ řekl generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora.