Tématem schůzky byly připomínky k jízdním řádům, které litomyšlská radnice od začátku roku obdržela. Městský úřad však i nadále přijímá podněty veřejnosti, a to až do čtvrtku 16. února.

Desítky podnětů

Rada Pardubického kraje vyjádřila nespokojenost s dopravní obslužností po zavedení nových jízdních řádů a považuje připomínky cestujících a obcí za oprávněné. Radní vyzvali organizátora regionální dopravy, aby odstranil zjištěné nedostatky ve veřejné dopravě. K jednání si zástupce Oreda pozvala také litomyšlská radnice. Schůzka se uskutečnila 3. února a byly řešeny podněty škol i občanů. Ke změně autobusových jízdních řádů by mělo dojít k 1. dubnu letošního roku, vlakové jízdní řády se budou měnit k 10. červnu. Ke změnám menšího rozsahu bude ovšem docházet i před tímto datem.
První část schůzky byla zaměřena na připomínky ke spojům, které zajišťují dopravní obslužnost pro žáky základních škol v Litomyšli a jejím správním obvodu. Město Litomyšl zde připravovalo podklady přímo s vedením jednotlivých škol. „Obvolali jsme všechny litomyšlské školy, abychom zjistili jejich připomínky a poznatky,“ sdělil místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. V této fázi jednání byly probrány více než dvě desítky podnětů. „Druhá část jednání byla zaměřena na některé z připomínek od občanů, kteří využívají denně spoje především do zaměstnání,“ řekl Jaromír Drábek z odboru místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl.

Litomyšl od začátku roku obdržela přes dvě desítky připomínek. „Všechny bez výjimky jsme předali Oredu a žádáme písemnou odpověď na každou z nich. Pokud některé nepůjde vyhovět, chceme znát i argument, proč to nejde,“ sdělil Vojtěch Stříteský a dodal: „Požadujeme, aby přinejmenším příjezdy do/ze škol, zaměstnání či do nemocnice byly zajištěny dostatečně a v perfektní kvalitě.“ Podle Stříteského si Oredo uvědomuje, že některé věci bylo možné udělat lépe. Potvrzuje to i tisková zpráva, kterou společnost vyvěsila na svých webových stránkách. V textu se mimo jiné uvádí: „Je pochopitelné, že ne všechno se podařilo hned od začátku a celý systém chceme co nejdříve doladit a dopracovat. K potřebnému vyladění systému ke spokojenosti cestujících je pro nás důležitá i zpětná vazba od obcí.“

Harmonogram

Krajští radní proto schválili přesný harmonogram zpracování připomínek a úprav jízdních řádů. Všechny podněty a připomínky, které organizátor dopravy obdržel, jsou sumarizovány, členěny na jednotlivé oblasti a následně vyhodnocovány. „Během února znovu projednáme zapracované změny s představiteli všech 452 obcí, aby mohl organizátor dopravy s dostatečným předstihem zveřejnit změny v jízdních řádech na svých webových stránkách a mohly se s nimi rovněž seznámit dopravci,“ vysvětlil Jan Tichý, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice.

Ještě je čas…

Město Litomyšl tedy stále přijímá připomínky k jízdním řádům. Konečný termín pro jejich dodání je 16. únor. Další jednání s Oredem a Pardubickým krajem se totiž uskuteční 20. února. Připomínky je možné předávat na odbor místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl.
Rada Pardubického kraje Oredu navíc předala opatření a úkoly, kterými by se měla firma řídit. Ke každé připomínce, kterou Oredo obdrží, vyhotoví a odešle odesílateli zprávu o jejím obdržení. Oprávněné požadavky zahrne do změn jízdních řádů. Pokud se dané připomínce nevyhoví, odešle organizátor odpověď se zdůvodněním a návrhem řešení. Organizátor neprodleně vyhotoví propagační materiál k integrovanému tarifu IREDO. Tento materiál bude formou letáků a plakátů rozšířen do autobusových a drážních vozidel, informace bude zveřejněna na webových stránkách organizátora a zaslána starostům. „V rámci připravovaných změn jízdních řádů autobusové dopravy (k 1. dubnu), organizátor zajistí, aby autobusová doprava, která nahrazuje dopravu drážní, byla zajištěna ve stejné kvalitě a rozsahu jako původní doprava. Organizátor dopravy připraví návrh tarifních slev pro cestující od sedmdesáti let věku,“ vyjmenovala povinnosti Oreda tisková mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

(jab)

Jak to bude s jízdními řády dále?

15. až 29. února budou se starosty obcí projednávány návrhy změn v jízdních řádech.
16. února až 4. března – připomínky, které vzejdou z těchto jednání, budou s již obdrženými připomínkami zapracovávány do konečné podoby jízdních řádů. Starostové obcí budou informování o způsobu zapracování.
Nejpozději do 5. března budou zveřejněny změny v jízdních řádech (platné od 1. dubna), a to na webových stránkách organizátora. Podklady k jízdním řádům, včetně kompletních oběhů, budou nejpozději téhož dne odeslány dopravcům.
1. dubna – zahájení provozu podle aktualizovaných jízdních řádů.
14. května budou zveřejněny změny v jízdních řádech (platné od 10. června), a to na webových stránkách organizátora. Podklady k jízdním řádům, vč. kompletních oběhů, budou nejpozději téhož dne odeslány dopravcům.
10. června – zahájení provozu dle nových jízdních řádů.

Harmonogram zapracování připomínek k jízdním řádům v drážní dopravě:
29. února – společnost Oredo předá Českým drahám objednávku jízdního řádu pro grafikon 2012-2013.
15. dubna – nejpozději do tohoto termínu organizátor předloží drahám požadavky na změny v jízdních řádech.
25. dubna – uzávěrka změn v jízdních řádech ze strany Českých drah.
10. června – zahájení provozu dle aktualizovaných jízdních řádů.