„Uchazeč o zaměstnání může vedle evidence vykonávat takzvané nekolidující zaměstnání, může tedy mít přivýdělek. A to buď jako pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Jeho hrubý výdělek nesmí přitom přesáhnout polovinu minimální mzdy, tedy do 4000 korun hrubého. Pokud je uzavřen pracovní poměr, musí být délka úvazku kratší než 20 hodin týdně.Uchazeč má ale povinnost nahlásit nástup na přivýdělek den předem,“ uvádí Šauerová.

Pokud tedy nastupuje na přivýdělek například 20.března, musí úřadu práce nejdéle dne 19.března nahlásit, že nastupuje na přivýdělek. „Pokud tuto oznamovací povinnost nesplní, je úřad práce povinen zahájit správní řízení o vyřazení z evidence, které má charakter sankce. Skutečně se tedy může stát, že je uchazeč za porušení své oznamovací povinnosti vyřazen a nesmí po dobu 6ti měsíců do evidence. Uchazeči jsou sice vždy poučení a poučení dostávají i v písemné podobě domů, ale mnozí z nich na to zapomínají,“ doplňuje Eva Šauerová.