„Je realizován Středním odborným učilištěm včelařským – Včelařským vzdělávacím centrem, o. p. s Nasavrky ve spolupráci s partnerem projektu SOU a SOŠ obchodu a služeb Chrudim,“ uvádí manažerka projektu Dana Marečková. Směr budoucnosti je určen hlavně mladým lidem ve věku do 30 let.

„Od dubna loňského roku prošlo projektem už 49 klientů, kteří obdrželi Osvědčení o získání kvalifikace v oboru výpočetní technika, kuchař, číšník, včelař nebo zahradník,“ podotýká Marečková. Zatím naposledy absolvovali závěrečné zkoušky účastníci projektu v oboru kuchař a zahradník.
Úkolem realizačního týmu projektu je následné zaměstnání mladých lidí především v oborech, ve kterých získali kvalifikaci.

„Noví zaměstnavatelé mohou získat z rozpočtu projektu až 75 procent mzdových prostředků po dobu prvního roku na nově vytvořená pracovní místa,“ doplňuje Marečková. Další zájemci o získání kvalifikace v oborech kuchař, číšník, včelař a zahradník vstoupí do projektových aktivit ještě nyní v květnu a červnu. Rekvalifikaci ukončí v závěru kalendářního roku.

„Všichni uchazeči o zaměstnání, kteří mají vztah k některému ze zmíněných oborů, nás mohou kontaktovat. Veškeré informace rádi poskytneme,“ tvrdí manažerka. Projekt je vhodný zejména pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou již delší dobu evidováni na úřadu práce. Veškeré náklady na výuku, cestovné a stravu v souvislosti s projektovými rekvalifikacemi jsou hrazeny z rozpočtu projektu. „Znamená to, že nezatěžují účastníky. Ti naopak za stanovených podmínek pobírají podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce,“ říká Dana Marečková.