Podle statistiků z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního se snížila na Chrudimsku v letech 1993 až 2006 především rozloha zemědělské půdy. Její podíl na rozloze okresu poklesl pod hranici 62 procent, což je ale v rámci Pardubického kraje ještě stále nejvyšší číslo.

Na úbytku se podílí snížení rozlohy orné půdy o více než půl procenta, přibylo naopak zatravněných ploch. Ve stejném období se však zvýšil i podíl zastavěných ploch okresu. Zvýšil se rovněž podíl lesních pozemků, a to téměř o čtvrt procenta. Lesy tak zabíraly více než 28 procent rozlohy Chrudimska.

Podíl lesních pozemků je však stále pod celostátním průměrem. Lesy teď totiž zabírají více než jednu třetinu rozlohy státu. Jejich podíl v rámci celého kraje pak dosahuje bezmála 30 procent. Bez zajímavosti není fakt, že téměř jeden a půl procenta Chrudimska zabírají řeky, rybníky a přehrady.

V tomto ohledu ale stále nemůže region konkurovat Pardubicku, kde je vodních ploch vzhledem k ploše okresu přibližně dvojnásobek.Pardubicko je také nejvíce zastavěnou oblastí kraje, na druhém místě je ovšem právě náč okres svýrazným náskokem před Ústeckoorlickem a Svitavskem.