Provozovatelem zařízení je akciová společnost Vodárenská Chrudim. Její náměstek Petr Kavalír tvrdí, že rekonstrukce byla nutná. „Čistírna odpadních vod už nevyhovovala současným normám a požadavkům. Investice byla potřeba také kvůli tomu, že je Rabštejnská Lhota rozvojovou lokalitou. Zařízení ztrojnásobilo svou kapacitu, a tak se na něj mohou napojovat další domy,“ vysvětluje Petr Kavalír.

Starosta obce Vladimír Pecina navýšení výkonu čističky vítá. „Do budoucna bychom díky znásobení kapacity na ni mohli napojit i Smrkový Týnec a Rabštejn. To je ale hudba budoucnosti, scházejí na to peníze,“ uvádí Vladimír Pecina.

V současné době pracovníci dodavatelské firmy zhotovují dešťovou zdrž ve vlastní čistírně odpadních vod.

Obec Rabštejnská Lhota má vybudovanou kanalizační síť, která byla uvedená do trvalého provozu v roce 1982. Splašková větev veřejné kanalizace je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod.