ČLÁNEK DENÍKU Svobodní: " Fair Trade není fér!" NAJDETE ZDE

„Řešení fair trade rozhodně netkví v prodeji dražších produktů – cena fairtradových výrobků pro koncového spotřebitele je často srovnatelná s cenou běžných produktů stejné kvality. Řešení, které fair trade nabízí drobným pěstitelům a výrobcům z rozvojových zemí spočívá v dodržování následujících zásad:

1.    výkupní cena odpovídá skutečným nákladům na produkci (nejedná se tedy o nějaké subvence, ale reálnou hodnotu zboží).

2.    dodržování pravidel Mezinárodní organizace práce a dalších mezinárodních konvencí (např. zákaz dětské a nucené práce, bezpečné pracovní podmínky).

3.    produkce šetrnější k životnímu prostředí (tedy například kontrola pesticidů, které jsou používané v zemědělství).

Je tedy velmi zavádějící tvrdit, že fair trade nabízí dražší kávu či čokoládu a že v tom tkví jeho princip.

Tvrzení pana Lichtenberga, že fair trade narušuje svobodné tržní hospodářství, křiví trh a výsledkem jsou nekvalitní a dražší produkty, dokládá jeho zjevnou neznalost mezinárodního obchodu. Nic takového jako volný či rovný trh totiž v praxi neexistuje. Nespravedlivé nastavení mezinárodního obchodu mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi plyne mimo jiné i z tarifních a celních opatření rozvinutých zemí. Příkladem mohou být tzv. celní eskalace, tj. takové nastavení cel, kdy na dovoz zpracovaných produktů je clo mnohem vyšší než na nezpracované suroviny.

Neopodstatněné je také tvrzení, že fairtradové výrobky nejsou kvalitní; ve srovnání s běžnými produkty dostupnými v supermarketech se řadí do kategorie středně až nadprůměrně kvalitního zboží.

Jakožto koordinátora kampaně Fairtradová města nás mrzí, že zastupitelé neschválili zapojení Chrudimě do kampaně Fairtradová města. Tedy do iniciativy, do níž se zapojilo již 1101 měst po celém světě, včetně metropolí jako je Londýn, Dortmund, Řím či San Francisco. Zvláště pokud se tak stalo na základě nedorozumění a lživých informací.

Tomáš Bílý, předseda NaZemi, spol. pro fair trade

MOJE OKNO

Svobodní: Fair Trade není fér!