Loňskou demonstraci v hlineckých firmách Eta a Plastkov si připomeňte v galerii!

„V žádném případě nikdo u nás nikoho nezastrašuje, nevyhrožuje ani nešikanuje. Je ale samozřejmé, že není možné jíst nebo pít kávu u lisu, kouřit mimo vyhrazená místa nebo odkládat osobní věci na připravené výrobky. V každém výrobním závodě je dodržování pravidel naprosto nezbytné pro bezpečnost práce i zamezení nákladným prostojům a ztrátám ve výrobě či reklamacím zákazníků,“ říká Lucie Baleková, generální ředitelka společnosti.

Za porušení pravidel neuděluje firma podle ředitelky pokuty, přestupky ale mohou mít vliv na variabilní složku mzdy.

K nejčastějším prohřeškům patří nedodržení balicích předpisů, záměna či smíchání výrobků, porušení pracovních postupů, selhání pracovní zodpovědnosti, nedodržení technologického postupu nebo nepořádek na pracovišti.

Vedení firmy ale zdůrazňuje, že vedle srážek uplatňuje také politiku odměn za nadstandardní či mimořádné výkony.

Vedení odmítá tvrzení, že zaměstnanci nedostanou dovolenou, pokud si za sebe neseženou náhradu.

„V naprosté většině případů vycházíme zaměstnancům vstříc. Ve zcela výjimečných případech se může stát, že díky navýšení výroby nemůže jednotlivec čerpat dovolenou v určitém termínu, o který žádá. To je ale obvyklé ve všech firmách,“ uzavírá ředitelka Baleková.

Ke zklidnění situace by teď mohlo vést i podepsání nové kolektivní smlouvy.

Mzdový systém představí v dubnu

Nová kolektivní smlouva v Plastkovu zachovává v plném rozsahu nárok na pětitýdenní dovolenou nebo věrnostní odměny.

Ty se vyplácejí při příležitosti dvaceti let trvání nepřetržitého pracovního poměru a za každých dalších pět let ve společnosti, při dosažení padesáti let věku nebo při odchodu do důchodu.

Stejné zůstaly i výše odstupného nebo náhrady mzdy za překážky v práci na straně zaměstnance jako je například návštěva lékaře, svatba nebo narození dítěte.

Ve srovnání s předchozí kolektivní smlouvou došlo ke stanovení maximální výše příspěvku na stravování, který jinak činí stejně jako doposud 55% ceny jídla a cena naprosté většiny jídel připravených v závodní restauraci se tak nezmění.

Došlo také ke snížení maximální výše příspěvku na penzijní připojištění na 500 Kč měsíčně. Součástí kolektivní smlouvy nejsou mzdová ujednání.

Strany se shodly, že je vhodné vše řešit odděleně, aby bylo dost času na představení nového systému všem zaměstnancům společnosti.

Mzdový systém má být představen v dubnu.