„Regionální rada nás příjemně překvapila posunem termínu možnosti vlastního čerpání finančních prostředků asi o čtyři měsíce. Tato skutečnost přibližuje otevření centra občanům.“ uvedl místostarosta Roman Málek.

Dílčí kroky

Na pořadu jednání byly hlavně dílčí kroky nutné k úspěšnému podání žádosti o dotaci. Podporu poskytne nový orgán s názvem Regionální rada se sídlem v Hradci Králové a pobočkou v Pardubicích, kam také bude žádost směrovat. Celá rekonstrukce je zařazena pod Regionální operační program NUTS II. – severovýchod.

„Výše žádosti o dotaci na stavební a projektovou část je v celkové výši zhruba 33,5 milionu korun. Odhadované náklady na vnitřní vybavení a zabezpečení projektu jsou 4,3 milionu korun. V tomto konkrétním programu lze získat peníze ve výši 85 až 92,5 % hodnoty projektu,“ sdělil Málek.

Město si bude muset nejprve na tento projekt zajistit předfinancování. Vlastní peníze z fondu lze očekávát po kolaudaci objektu. Ve spolupráci s 1. Regionální rozvojovou agenturou se odehrály konzultace týkající se zajištění celého projektu.

Čtvrtá schůzka

„Zejména náplně, financování a celkové udržitelnosti centra. Na této v pořadí již čtvrté schůzce jsme řešili různé záležitosti, které se týkají vlastního podání žádosti. Dále bych chtěl pochválit velmi přehledné a příkladné zpracování příručky pro získávaní dotací, kterou jsme od Regionální rady dostali.“ řekl místostarosta.

V pátek bude Roman Málek jednat o dalších devíti projektech v celkové výší 250 milionů korun.