Rybník ale stále patří státu. „Rozhodli jsme se, že požádáme o jeho bezúplatný převod z Pozemkového fondu ČR na město,“ uvádí tajemnice zdejšího městského úřadu Hana Mifková. Město má k dispozici záznamy ze 70. let minulého století, kdy vodní plocha vznikala. Podle příjmení známého heřmanoměsteckého rybáře Rudolfa Martina dostal nakonec rybník i své jméno. „V současnosti pronajatá plocha by měla dál sloužit svému původnímu účelu a přinášet radost rybářům. Bylo by ale spravedlivé, aby z toho měl prospěch Heřmanův Městec, bez jehož občanů by údolím dál protékal jenom potok,“ uzavírá Mifková.