Soutěž Stejná šance chce zviditelnit ty zaměstnavatele, kteří lidem se znevýhodněním dávají na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním, a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Slavnostní vyhlášení regionálního kola soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2008 se uskutečnilo 22. dubna 2008 od 10:00 v Chrudimi v přednáškovém sále chrudimského muzea.

"Zdravotně znevýhodnění tvoří velkou část dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. V praxi se stále setkáváme s tím, že zaměstnavatelé mají tendenci tuto skupinu osob diskriminovat," uvádí Petr Kuneš z Rytmusu Chrudim.

Cílem soutěže je podpořit organizace, které zaměstnávají osoby s postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní organizace, aby poskytovaly stejné příležitostí k získání zaměstnání i lidem se zdravotním znevýhodněním. "Chtěli jsme svým způsobem těmto organizacím poděkovat a vyzdvihnout celospolečenský přínos jejich přístupu a to se nám dnes myslím podařilo," dodává Kuneš. Čtyřčlenná komise složená z uživatelů služeb, zástupců Úřadu práce v Chrudimi, Rytmusu a České unie pro podporované zaměstnávání vybírala na základě předem stanovených kriterií z užší nominace pěti zaměstnavatelů.

Diplom a pomyslné první místo získal Státní okresní archiv Chrudim, čestné uznání a druhé místo získala Chrudimská nemocnice, a.s. Čestné uznání a třetí místo si odnáší Mateřská škola Svatopluka Čecha. Umístěním v regionálním kole si tyto organizace zajistili nominaci v národním kole, které se uskuteční v Praze v průběhu května. Další čestné uznání získali Potraviny Málek, s.r.o. a Pavel Dobsa, s.r.o. provozovatel McDonald´s Pardubice.

(red)