Dlouholetý čert a Mikuláš dohromady se shodují nejen v tom, že děti byly před třinácti lety vděční pouze za pár dobrot, ale i v tom, že obchůzky dělali zadarmo a s láskou.

„Dnešní nadělování je věc komerce a peněz,“ říká čertice Lenka Zlatohlávková. „Dnes, jak jsem slyšela, si lidé seženou kontakt, zatelefonují si, s čerty se domluví cenu a pak až přijde věc na nadělování. Nám šlo vždycky o šťastné tváře dětí, protože ten pocit, se nemá vyčíslit penězi.“ Rozdíl vidí také v tom, jestli se naděluje na vesnici, nebo ve městě.
„Na vesnici je přístup k celým rodinám osobnější. Je to jednoduché, prostě se znají. Začala jsem chodit před třinácti lety s mými dětmi. Jako máme vycítíte, kde je ta hranice, přes kterou nesmíte překročit. Také je správné, když se nejen hubuje, ale i pochvaluje. Pochvalu děti, a nejen děti, potřebují. Dnešní doba má na děti obrovský vliv, stejně tak i na jejich rodiče. Jsou daleko akčnější. Ale to už asi nezměníme,“ dodává smutně.

A jak se to dělá s kostýmy? „Jednoduše, šily se doma a vydržely doteď.“

(dop)