„Kraj ze zákona provádí sanační práce tam, kde není znám původce znečištění a kde hrozí závažné ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Práce na lokalitě Transporty, ale také v Kyjevské v Pardubicích probíhají už několik let a náklady na práce v každém roce jsou zpřesňovány dodatky smluv v rámci celkové smlouvy vždy podle výsledků sanace a doporučení supervizora,“ vysvětlil radní pro životní prostředí Václav Kroutil.

V lokalitě Transporty Chrudim je instalována takzvaná hydraulická clona, která zamezuje znečištění životního prostředí v okolí areálu. V jejím rámci jsou také čištěny podzemní vody. Náklady na roční provoz této clony jsou ve výši cca 6 milionů korun.