Na programu jsou především zprávy ze závěru shromáždění delegátů Jednoty, která se konala v Chrudimi. Dále bude podána zpráva o činnosti členského výboru. Poté má následovat informace předsedy představenstva SD Jednota Miroslava Holického, který seznámí účastníky především s hospodařením družstva. Po jeho projevu bude dán prostor přítomným členům, pro diskusi, náměty i připomínky k současné situaci družstva.