Na začátku jednání stála snaha zaměstnavatele razantně redukovat zaměstnanecké benefity. Mezi položkami, které měly být škrtnuty, figurovaly především stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a ve hře byla také redukce jednoho týdne dovolené.

Náročné jednání

Jednání se protahovala, ale na sedmé schůzce obě strany došly k vzájemné dohodě.

„Definovali jsme období, kdy nastanou určité redukce u penzijního připojištění. Tento stav potrvá až do 30. června. Do tohoto dne by měl zaměstnavatel vyřešit finanční situaci tak, aby od nového měsíce mohl příspěvky zase začít vyplácet," řekl šéfka odborů Alena Šírová.

Velký boj byl svedený také o dovolenou: „Finanční vyjádření týdne dovolené je jeden milion korun. Dohodli jsme se, že pokud bude mít firma v hospodaření tuto částku, tak týden dovolené. S vedením společnosti budeme každý měsíc hodnotit ekonomickou situaci firmy, aby se nic nemuselo rušit," konstatovala dále Alena Šírová.

Šéfka odborů následně také uvedla, že se podařilo vyjednat i příplatky za směnný provoz, přičemž za dvousměnný bude vypláceno 600 korun, třísměnný 1000 a u nepřetržitého provozu dokonce 1200 korun měsíčně.

„Dále se nám podařilo sjednat výši odměn 16 procent, kdy zaměstnavatel chtěl horní hranici redukovat. Dokázali jsme domluvit i příspěvek na stravování, který měl být úplně zrušen," prozradila Alena Šírová.

V tomto případě však odbory vyšly zaměstnavateli vstříc. V případě dvanáctihodinové pracovní doby došlo k omezení a nyní zaměstnanci dostanou pouze jednu stravenku. I toto omezení by mělo být pouze dočasné.

Dočasné omezení 

„Nakonec ta dohoda se zaměstnavatelem byla hodně tvrdá. Jak pro zaměstnavatele tak odbory to znamená velký kus odpovědnosti vůči zaměstnancům, že se vytvoří dostatek zdrojů, aby se redukované benefity vrátily od 1. července v plném rozsahu," řekla šéfka odborů.

„Člověk nemůže být nikdy úplně spokojený. Ráda abych, aby zaměstnanci dostali přidána tři procenta do tarifu, ale vzhledem k situaci, jaká v Hlinsku je, se nám podařilo udržet benefity v rozumné míře," dodala Šírová.

„Mohu potvrdit, že vedení společnosti uzavřelo po dohodě s odborovou organizací vzájemnou dohodu za kompromisu obou dvou stran. Vzhledem k tomu, že se jedná o opatření, která se dotýkají redukcí některých benefitů našich zaměstnanců, nelze hovořit přímo o spokojenosti v pravém smyslu slova. Jedná se však o opatření, která jsou pro další vývoj firmy nezbytná. Obě strany věří v to, že jsou dočasného charakteru," uvedla personální ředitelka společnosti Megatech Eva Loskotová. 

LUKÁŠ VANÍČEK