Seminář se koná zítra v Černé za Bory v restauraci U Kosteleckých. Přednáší Jitka Tvrzníková a Alena Klacková, metodičky poradkyně Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Na programu je přehled jednotlivých os Programu rozvoje venkova ČR v období mezi roky 2007 - 2013 a konkrétní rozbor opatření, pro která se otevírá 1. výzva k předkládání projektových žádostí: modernizace zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy a návod na zpracování projektové žádosti a projektové dokumentace včetně finančního zdraví. Seminář je bezplatný!