Mezi probíraná témata jsou zařazeny například zásady komunikace s veřejností a s médii, zásady krizové komunikace, jak efektivně prezentovat, reklama jako součást Public Relations a další. Lektoři k výuce přistupují především prakticky. Na školení si účastníci vyzkouší krátký rozhovor na mikrofon či natáčení na kameru a získají tak názor odborníka na své vystupovaní před publikem. Seminář je určen všem zástupcům obcí, příspěvkových organizací, případně různých neziskových organizací.