Mezi přednášejícími bude Karel Peška, vedoucí odboru školství mládeže a sportu Pardubického kraje, Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, zástupci SŠ PST a VOŠ Chrudim a VUT Brno - ústavu pozemních komunikací.

Tisková konference proběhne od 11.30 hodin v konferenčním sále Hotelu Bohemia. Projekt si klade za cíl dosažení požadované úrovně poznání pracovníků správ a údržeb silnic tak, aby byli trvale zaměstnatelní ve sféře silničního hospodářství.

Na zřeteli má rovněž vypracování vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělání pro kategorie pracovníků správ a údržeb silnic. Jde o zaměstnance v dělnických profesích, provozně-technické pracovníky a technicko-hospodářské pracovníky. Tyto programy se mají ověřit ve spolupráci s pracovníky Správy a údržby silnic Pardubického kraje.