Seminář na téma „Jak nepřijít o dotaci aneb Povinnosti a práva kontrolovaných osob při finanční kontrole přijatých dotací z veřejných rozpočtů“ se uskuteční 30. října od devíti hodin v Praze. Tato akce je určena všem právnickým nebo fyzickým osobám, které přijaly nebo uvažují o přijetí dotací z veřejných rozpočtů včetně prostředků Národního fondu a prostředků EU, poskytovaných přímo nebo zprostředkovaně z EU. Obsahem semináře jsou právní předpisy vymezující pojem dotace, některá pravidla čerpání prostředků dotací ze státního rozpočtu, obecné zásady účtování nebo záznamů v daňové evidenci o přijatých dotacích, právní předpisy ve vztahu k provádění kontroly čerpání dotací a praktické poznatky z průběhu kontrol. Přednášet bude účetní poradce Blažena Petrlíková. Cena semináře je 1990 korun plus 19 procent DPH. V ceně je zahrnuta účast, pracovní či studijní materiály a oběd. Každý účastník obdrží týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace. Více informací najdete na internetové adrese www.kursy.cz.