30.10. - Nový stavební zákon. Právní předpisy na úseku stavebně správním, tedy územní plánování, územní řízení, stavební řád, užívání staveb, vyvlastnění, přestupky a správní delikty, sankce, a související předpisy.

21.11. – Intrastat. Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu nebo jim může tato povinnost následně vzniknout, a jejich zástupcům.

Cílem semináře je seznámit účastníky s ustanoveními aktuálních právních předpisů o Intrastatu, se zaměřením zejména na ty, jejichž správné provádění v praxi činí největší potíže, které nebývají jednotně vykládány nebo jsou na ně nejčastěji směrovány dotazy ze strany zpravodajských jednotek a jejich zástupců.

5.12. - Požární ochrana a plnění zákonných povinností firem. Seminář je určen pro majitele firem a ředitele společností se zaměřením na povinnosti firem na úseku požární ochrany a správné zvolení smluv pro poskytování služeb v oblasti.

6.12. - Daňová reforma v roce 2008, jak se včas připravit. Tématicky zvolený seminář zaměřený na daně z příjmu, DPH, sociální a zdravotní pojištění, ostatní změny, které čekají na podnikatele v roce 2008. Bližší informace k uvedeným seminářům podá Krajská hospodářská komora, oblastní kancelář Chrudim na telefonu 469 620 694.