Díky zveřejňování investorských záměrů na webových stránkách města se budou moci o zakázku velkého rozsahu hlásit zázemci z celé republiky. Už nyní se ale musí připravit na značné finanční vydání hned v úvodu stavby.

Rodinné domky i seniorcentrum

„Cena za metr čtvereční nebude nižší než 350 korun,“ informuje místostarosta městsa Petr Řezníček. Ceny stavebních parcel v Chrudimi přesahují tisíc korun, někomu se tedy může zdát tato částka velice nízká. Je to ale záměr. Investor totiž musí veškerou infrastrukturu vybudovat ze svého. „Teprve potom ji převede bezúplatně do majetku města a může začít stavět. To je alfa a omega obchodu,“ dodává místostarosta Řezníček.

O výstavbu na Skřivánku už před časem projevila zájem pražská firma Eube. Má vypracovanou studii celého území, na kterém by chtěla postavit rodinné domy, viladomy i bytovky. Počítá i s vybudováním seniorcentra.

Infrastruktura je podmínkou

Její úmysl odkoupit pozemky mělo už zastupitelstvo na pořadu jednání dvakrát. Vždy ale došlo k nějakému „zádrhelu“, naposledy to bylo kvůli tomu, že Eube nepředložila smlouvy o majetkovém vypořádání s vlastníky sousedních pozemků. „O území máme stále zájem, proto se soutěže zúčastníme,“ tvrdí manažer Jaroslav Malínský.

Realizace infrastruktury sídliště Skřivánek bude pro investora tvrdým oříškem. Podle všeho mezi nejnáročnější požadavky města patří spojnice mezi sídlištěm a lokalitou u nádraží, která by musela vést pod tratí anebo nad ní. Také kanalizace se zřemě bude muset vést pod kolejemi železnice.

Vedení města si je vědomo velmi špatného dopravního napojení Skřivánku, proto jednou z podmínek je vybudování silnice. "Pokud nebudou předem naše podmínky splněny, není možné stavět," zdůrazňuje starosta města Jan Čechlovský.