Rekonstrukční práce si vyžádaly 8,85 milionu korun, investorem byl Pardubický kraj. Práci odvedla společnost Profistav z Litomyšle. Novou podobu dostala samotná křižovatka, došlo také ke zrušení propojovacího úseku křížících se silnic. Úprava má výrazně zvýšit bezpečnost provozu a bezpečnosti dětí při vycházení z přilehlé školy. Při rekonstrukci silnice byla provedena výměna krytu vozovky, úprava odvodnění či vybudování střídavých parkovacích pruhů a množství další práce.