Jde o silnici číslo II/344 z Horního Bradla. Horní Bradlo leží v údolí řeky Chrudimky, obec patří mezi nejznámější rekreační střediska v oblasti Železných hor. Rekonstruovaná vozovka pokračuje z obce dále přes Javorné a Hodonín směrem na hranici Pardubického kraje. Silnice vede kopcovitým terénem. Práce na rekonstrukci trvaly od března, zakončeny byly právě v tomto měsíci. Pardubický kraj uvolnil na opravu komunikace o délce téměř 2,5 kilometru 24 milionů korun. Zhotovitelem díla byla společnost Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Silnice dosloužila

„Bylo to nutné, silnice byla ve velmi špatném stavu, který neodpovídal současnému provozu,“ poznamenal starosta Horního Bradla Karel Linhart. Podle starosty se teď zlepší i přístup turistů. Silnici využívají hojně například cyklisté při rekreačních jízdách. Pro lidi žijící v oblasti se zase podstatně zlepší a urychlí cesta při pravidelném dojíždění do zaměstnání.

Veliké změny

Při modernizaci vozovky došlo na jejím prvním úseku o délce 320 metrů k opravě krytu vozovky. Úpravy další části spočívaly v rozšíření frekventované silnice na 5,5 metru. Zvýšena byla i únosnost podkladových vrstev. Toho bylo dosaženo nejen recyklací za studena, ale i pokládkou dalších živičných vrstev. Opravy se dotkly také zařízení sloužícího k odvodnění silnice. Byla provedena výměna pěti příčných trubních propustků. V celém úseku opravované vozovky byla rovněž provedena kompletní výměna dopravního značení. Provedeno bylo i nové vodorovné dopravní značení, osazeny byly i nové směrové sloupky. V průjezdném profilu bylo provedeno kompletní ošetření zeleně.