„Druhá etapa nás přijde na celkem 32,5 milionu korun bez DPH,“ podotýká starosta Jiří Socha. Svratouch má v tuto chvíli k dispozici pět milionů od Pardubického kraje a investuje i vlastní prostředky, a to prostřednictvím své hospodářské jednotky, která provádí některé práce.

Otázka financování celé druhé etapy zůstává otevřena, přestože už obec má jeden dotační titul přislíben. Podle slov starosty Jiřího Sochy ale není pro obec příliš výhodný a znamenal by do budoucna nemalé zadlužení. Jde o model, kdy 45 procent nákladů pokryje dotace, dalších 45 procent tvoří úvěr a zbylých deset procent by Svratouch vložil do investice z vlastního rozpočtu. „Byla by to ale velká zátěž. Nechci, aby se obec takto zadlužila,“ podotýká Jiří Socha. Proto se vedení Svratouchu ještě v současné době pokouší nalézt cestu k jinému druhu dotačního titulu, který by byl pro obec přijatelnější.
Pokud jde o samotné stavební práce, tak nyní jsou k hlavnímu kanalizačnímu řadu připojovány budovy školy a obecního úřadu.

V první etapě výstavby kanalizace byla ve Svratouchu vybudována čistírna odpadních vod a napojena zhruba třetina obce. Ve druhé etapě se počítá s připojením všech zbývajících domácností.

Celkové náklady na odkanalizování Svratouchu se budou pohybovat na hranici sedmdesáti milionů korun. Vzhledem k tomu, že obec leží v chráněné krajinné oblasti, je ovšem tento krok nezbytný. Bez kanalizace by totiž zůstal Svratouch jedním z hlavních znečišťovatelů vod v oblasti.