V současné době ski klub dokončuje investice do infrastruktury areálu. „Jsme těsně před kolaudací nového dvoukotvového vleku. S tím souvisí dokončení nového zasněžovacího systému, doplnění osvětlení a nezbytné terénní úpravy,“ vyjmenovává člen ski klubu, hlinecký zastupitel, Robert Vokáč. Podle něho by tímto měla být dokončena modernizace infrastruktury.

Nová stavba

Zároveň je ovšem v plném proudu výstavba nového objektu, v němž bude pokladna, restaurační zařízení a dále sem bude přesunuto zázemí ski klubu z nedaleké ubytovny Horalka. Součástí objektu bude zastřešená vyhlídková terasa. „Odsud budou moci rodiče či prarodiče nad šálkem kávy a sacher dortem spokojeně pozorovat své potomky, jak se prohánějí po svahu,“ doplňuje s úsměvem Robert Vokáč. Právě vybudování tohoto víceúčelového objektu představuje jeden ze zásadních zlomů ve využití celého areálu. Z čistě zimního areálu se staně středisko s celoročním využitím s důrazem kladeným od jara do podzimu na ekologii a adrenalinové sporty. „Základem pro realizaci tohoto záměru má být dotace od Pardubického kraje, o které jednáme spolu s městem Hlinsko. Jsme velmi rádi, že spolupráce s radnicí je na velmi dobré úrovni,“ říká Vokáč.

V sousedství ubytovny Horalka má vzniknout zpevněná plocha o roloze zhruba deset tisíc metrů čtverečních. V zimě bude sloužit jako parkoviště. Mimo zimní sezonu ovšem zůstane pouze část parkovací plochou. „Plochu chceme využívat například jako místo pro závody motokár. Určitě si tady přijdou na své vyznavači iline bruslí i skateboardových prken. Pro letní využití svahu sjezdovek jsme už pořídili horské koloběžky,“ vysvětluje Robert Vokáč.

Ski klub také připravuje společně se Správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v prostoru areálu naučnou stezku s lavičkami a informačními tabulemi. Na nich mají být informace o fauně i flóře této oblasti. „Chceme, aby se z areálu stalo přirozené výletní místo pro rodiny s dětmi i další obyvatele nejenom Hlinska, ale také okolí,“ poznamenává Robert Vokáč.

Ve výčtu možností využití ovšem nejsou Hlinečtí zdaleka u konce. Svahy sjezdovek totiž představují také přirozené hlediště. V areálu tedy může působit letní kino, uvažuje se o pořádání hudebních festivalů a podobných akcí.

Přírodní koupání

„Pokud se podaří dovést úspěšně do konce jednání s Povodím Labe o plánovaném narovnání koryta řeky Chrudimky, získali bychom i přírodní koupaliště. Vzniklo by zaslepením meandru řeky,“ naznačuje další smělé plány Robert Vokáč.

Celý areál Ski klubu leží jednak na pozemcích patřících Městu Hlinsko, část vlastní samotný Ski klub a další část je v držení soukromé osoby. Technické vybavení je majetkem Ski klubu. Výjimkou je most přes silnici první třídy. Jeho vlastníkem je město. Ski klub se však zavázal, že se o most bude starat a navíc z něho platit nájem. „Peníze tedy do skiareálu z rozpočtu města netečou,“ zdůrazňuje Vokáč.

 
Rozvoj hlineckého skiareálu je naplánován na příštích jedenáct let. "Protože za jedenáct let mi bude šedesát, takže to bude taková hranice. Každý rok
máme naplánováno zrealizovat něco," vysvětluje Robert Vokáč. Příměstský areál se svým celoročním provozem by se měl stát určitým novým středobodem pro rozvoj i ostatních podnikatelských aktivit ve městě, které jsou s cestovním ruchem spojeny. Podle Vokáče je zde tedy příležitost pro
podnikatele, aby využili této možnosti. Právě cestovní ruch by měl být do budoucna jednou z hlavních hybných sil Hlinecka. Oblast disponuje potřebným
potenciálem a podle Vokáče je třeba jej využít.