Kvůli zvětšení objemu úložiště odpadu již byla zveřejněna dokumentace vlivu záměru na životní prostředí, která vykazuje, že rozšířením objektu se na životním prostředí okolo smetiště nic nezmění.

Na skládku se v současné době sváží odpad z Pardubic, Chrudimi, Seče a dalších okolních měst a obcí. Z odpadů, které se na úložiště svážejí, dominuje komunální odpad, který tvoří 90% všech svážených odpadků. Mezi dalším smetím se vyskytuje azbest, biologický odpad, stavební suť a další nečistoty.

Z plynů, které vystupují ze skládky, se poté vyrábí elektrická energie. „Rozšíření skládky by mělo být dokončeno v roce 2011,“ dodává Bohumil Skokan.

(jaz)