Členové rady města se při svém zasedání shodli, že doporučí zastupitelstvu schválit prodej pozemků v lokalitě Skřivánek investorům Jiřím Wiesnerovi z Prahy a Aleši Pelikánovi z Pardubic.. Ti mají zájem revitalizovat tuto malebnou chrudimskou čtvrť a postavit v ní víc než tři stovky bytů a rodinných domů. Rada má ale podmínku: investoři zpracují urbanistickou studii včetně řešení dopravní infrastruktury, kterou odsouhlasí architekt města Karel Thér.

Vycházeli jsme z doporučení stavební a dopravní komise, která se záměrem výstavby na Skřivánku zaobírala,“ uvádí starosta Chrudimě Jan Čechlovský.
Podle mínění zástupců vedení města jsou Wiesner a Pelikán jediní, kteří předstoupili s návrhem výstavby a zároveň předložili doklady o majetkovém vyrovnání se soukromými vlastníky parcel na Skřivánku. „Předchozí zájemce, který nás ujišťoval dva roky o svém úmyslu, toho nebyl schopen,“ zdůrazňuje místostarosta Petr Řezníček.

Investoři budou muset splnit i další podmínky. Patří mezi ně třeba protipovodňové opatření. Ve studii už musí mít vyřešenou tuto problematiku, ať už formou svodů v zemi nebo případných poldrů. Další prioritou je dopravní napojení Skřivánku, u kterého existují dvě varianty. Jedna je ze Škroupovy ulice a druhá vede od silnice spojující Vrcha a Chrudim.