Taková je podstata transakce, při níž změní vlastníka majetek v řádech desítek milionů korun. „Měli bychom získat objekt dílen v Olšinkách, který chceme upravit pro sociální bydlení. Těchto bytů je ve městě stále nedostatek,“ uvádí starostka Magda Křivanová.

Další budova, kterou město dostane, je objekt internátu v Máchově ulici. Tady chtějí Hlinečtí vytvořit turistickou ubytovnu. Vzhledem k charakteru budovy se tento záměr obejde bez větších investic. Navíc Hlinsko vyřeší jeden z problémů – chybějící ubytovací kapacity ve městě.

Třetím objektem je hlavní školní budova bývalého SOU na Adámkově třídě. „Příští rok chceme vypracovat projektovou přípravu na přestavbu tohoto objektu na víceúčelové společenské centrum. Zázemí tady najdou spolky, ale i aktivity odboru kultury,“ podotýká Křivanová.

Podle ní by do budovy mohlo být přestěhováno takéměstské kino, které sídlí nyní v nájmu. „Navíc v budoucnu by mohl na místě bývalé jídelny v sousedství školní budovy vzniknout velký společenský sál,“ dodává starostka.

Hlinsko pak převede na kraj budovu gymnázia, tělocvičny a bývalé knihovny, kde má škola nyní učebny.

Jak dále starostka Magda Křivanová uvedla, nové vlastnické vztahy by měly začít platit súčinností od 1. ledna 2008. Včera se celou transakcí zabývalo také hlinecké zastupitelstvo. Právě zastupitelé města i kraje budou mít vzáležitosti poslední slovo.

Pokud se směnu podaří uskutečnit, pro Hlinsko by to znamenalo vyřešení hned několika dlouhodobých problémů. Jednak je to problematická situace týkající se gymnázia. Zřizovatelem školy je sice kraj, ovšem budova je vmajetku města. To komplikuje potřebné investice i případný rozvoj školy.

Dále pak kulturní instituce města jako je například kino, jsou nyní vnájmu soukromých objektů, což pro město také nepředstavuje velké výhody.

Vpřípadě využití internátu jako ubytovny turistického charakteru by Hlinsko získalo velmi dobrý výchozí bod pro další rozvoj cestovního ruchu, a to vletních i zimních měsících.

Nyní bude ovšem záležet na samotné radnici, zda dokáže tohoto potenciálu využít.