V poslední době byl prý zájem ze strany pronajímatelů téměř nulový. „Tento pronájem byl pro nás v současnosti vlastně jediným řešením,“ vysvětluje Zdražil. Podle něho totiž sokolská organizace potřebuje investovat do obnovy samotné budovy sokolovny. A k tomu používá právě finanční prostředky z pronájmu.

Vietnamský pronajímatel hodlá v objektu údajně zřídit zábavní centrum pro mládež, měla by tady být restaurace i kulečník. Nyní je sál využíván i jako tržnice. Sokolovna byla až dosud místem, kde se ve městě odehrávala drtivá většina bálů v rámci plesové sezony. Podle starosty Zdražila se informace o tom, že tímto pronájmem skončilo v sokolovně pořádání plesů nezakládá na pravdě. „Už teď mohu jmenovat termíny, kdy se u nás ten který ples v nadcházející sezoně uskuteční. Třeba 4. ledna to bude první Věneček nebo 19. ledna městský ples,“ uvádí Miloslav Zdražil.

Pronájem sokolovny je prý navíc podmíněn také nemalými investicemi do budovy samotným pronajímatelem. „Především do vybavení a zařízení,“ upřesňuje starosta. První patro sokolovny slouží i nadále především sportovním aktivitám.

Názor autora článku na pronajmutí sokolovny najdete v rubrice "K věci."