„V semináři jsme měli prezentace alternativních technologií ke spalování jak komunálního, tak zdravotnického a nebezpečného odpadu, třeba polychlorovaných bifenylů. Představili jsme varianty, jak řešit nakládání s odpady bez spalování,“ říká Jindřich Petrlík, vedoucí Programu toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Dalším důvodem, proč se seminář konal právě v Pardubicích, jsou podle Petrlíka i staré ekologické zátěže, které se nacházejí v areálu chemičky Synthesia. Tyto perzistentní látky jsou potenciální hrozbou pro okolí. „Na seminář jsme přednostně zvali nevládní organizace, to znamená občanská sdružení, a členy samospráv. Ti se také v nejhojnějším počtu zúčastnili. Byli tam jak lidé ze zastupitelstva Chvaletic, Pardubic, tak Opatovic plus obcí okolo,“ uvedl Jindřich Petrlík ke složení tří desítek účastníků pondělního celodenního semináře.

Arnika je tedy obecně proti spalování odpadů, jak by ale s nimi nakládala, kdyby o tom mohlo toto sdružení rozhodovat? „V zásadě si myslíme, že situace v Pardubickém kraji se dá řešit bez těchto spaloven. Pro spalování nebezpečných odpadů není naplněná kapacita ostatních spaloven v České republice, když už bychom se bavili o spalování. Ale existuje třeba česká technologie na likvidaci perzistentních organických látek, která by měla do roka fungovat, dají se tak vyčistit kupříkladu odpady s polychlorovanými bifenyly, které jsou jedním z hlavních argumentů pro výstavbu spalovny. Takhle bychom mohli jít odpad po odpadu, pro každý nebezpečný odpad existuje trochu jiné alternativní řešení ke spalování,“ uvedl Jindřich Petrlík