„Nesmírně nás těší, že jsme ocenění získali. Naši společnost nominovalo Rodičovské centrum Radovánek z Heřmanova Městce, se kterým dlouhodobě spolupracujeme formou finanční i materiální pomoci,“ říká Michael Suter, ředitel cementárny Holcim Česko v Prachovicích.

„Víme také, že prostředky darované mateřským a základním školám, jakož i na další aktivity pro děti a mládež jsou efektivně využity ku prospěchu dobré věci a všem návštěvníků,“ dodává Suter.

Holcim Česko také sponzoruje sportovní kluby a další činnosti zaměřené na práci s mládeží a se sociálně slabšími skupinami obyvatel. Společnost podporuje i volnočasové aktivity dětí, např. pořádáním letních táborů a pro děti ze škol regionu pravidelně organizuje Den Země či Den otevřených dveří.