Jak uvedl ředitel spoplečnosti EKO Hlinecko Jan Svoboda, posudek bude zaměřen především na ekonomickou stránku celého projektu. Z hlediska ekologických dopadů byl již záměr posouzen a závadnost projektu nebyla zjištěna. „Stanici chceme postavit na pozemku v těsném souosedství současného areálu skládky, s nímž je v územním plánu Hlinska počítáno právě pro rozšíření skládky,“ podotýká Svoboda. Bioplynová stanice by měla stát na parcele o rozloze asi šedesáti arů. Pro rozšíření skládky je přitom v územním plánu zakresleno pět hektarů.

Stanice zahrnuje především výstavbu soustavy speciálních jímek a také vybudování kogenerační jednotky včetně generátoru. Hlavním produktem stanice má být elektrická energie. „Tu bychom pak dodávali do sítě a státem garantovanou výkupní cenu, která je nyní 3,04 Kč za KWh,“ doplňuje ředitel EKO Hlinecka. Odpad ze stanice by měl jednak tekutou podobu. Podle Svobody by jej bylo možné využít jako dusíkaté hnojivo na pole. Pevná složka odpadu by byla ukládána do kompostárny, která právě vzniká v areálu skládky. Jako vstupní surivina je počítáno s odpadem ze zemědělské výroby, školních jídelen, potravinářských provozů, ale i s odpadem od občanů.

Cena projektu byla spočítána na šedesát milionů korun. „Stavbu bychom chtěli financovat prostřednictvím dotačního titulu od Státního fondu životního prostředí. Určité možnosti existují i přes strukturální fondy Evropské unie, ale tady není situace ještě zcela vyjasněna. Bez dotačního titulu by nebylo ekonomicky únosné stavbu realizovat,“ tvrdí Jan Svoboda. Vše teď bude záležet na výsledku studie proveditelnosti a také na povolovacích řízeních. Pokud celý prosec dopadne kladně, stavět se začne možná už příští rok.

Jednu zbioplynových stanic mají navštívit také hlinečtí zastupitelé, aby se seznámili sjejím provozem. Podle Jana Svobody by zastupitelé měli do Kněžic u Chlumce nad Cidlinou, kde je stanice již vprovozu. VHlinsku chtějí ročně zpracovat vbioplynové stanici pět až šest tisíc tun odpadu. „Provedli jsme průzkum a opravdu bychom vokolí takové množství dokázali nashromáždit,“ uvádí Jan Svoboda. Bioplynová stanice bude zpracovávat materiál, který prozatím není za odpad považován. Evropská legislativa však směřuje ktomu, že vpříštích letech se to změní. Podle Svobody bude tedy nezbytné tak jako tak na tuto změnu reagovat.