Nezaměstnaných na Chrudimsku v lednu znovu přibylo. Úřad práce registroval v okrese ke 31. lednu přesně 6393 uchazečů o zaměstnání, což představuje míru nezaměstnanosti ve výši 11,84 procenta.

V evidenci chrudimského úřadu práce přibylo proti prosinci 187 osob, což představuje nárůst o 0,36 procenta.

Aktuální čísla o počtu nezaměstnaných sice nevzbuzují mnoho optimismu, ale při podrobnějším pohledu lze vysledovat i nadějné signály.

Čekání na jaro

Na chrudimský úřad práce se v lednu přišlo například nově zaregistrovat 779 uchazečů, zároveň ale úřad 592 lidí z evidence vyřadil. Poměr nově evidovaných a vyřazených je tak o hodně příznivější než byl ještě v prosinci, kdy bylo do evidence přijato 1598 uchazečů a opustilo ji jen 356 lidí. Tedy ani ne čtvrtina nově evidovaných. Více než dvojnásobek nově evidovaných uchazečů oproti těm vyřazeným ostatně úřad práce evidoval také vloni v listopadu.

V lednu se mírně zvýšil i počet nabízených volných pracovních míst – z prosincových 220 na lednových 242. Přesto však lze případný zvrat ve vývoji nezaměstnanosti očekávat až nejdříve na jaře. „V období února bude míra nezaměstnanosti ještě pod vlivem chybějících sezónních prací. Od března očekáváme postupné snižování počtu evidovaných uchazečů a tím i míry nezaměstnanosti. Nové hromadné propouštění nemáme hlášeno,“ komentuje vyhlídky Miroslav Panák z chrudimského úřadu práce.

Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: nezaměstnanost v jednotlivých obcích na Chrudimsku.
Míra nezaměstnanosti
Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: míra nezaměstnanosti.
Trh práce
Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: vývoj na trhu práce.

Počet evidovaných nezaměstnaných
Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: počet evidovaných nezaměstnaných.

Počet evidovaných absolventů
Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: počet evidovaných absolventů.

Počet volných míst

Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: počet volných míst.

Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: nezaměstnanost v jednotlivých obcích na Chrudimsku.

Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: volná místa.

Statistiky nezaměstnanosti za leden 2011: nejčastější profese uchazečů o zaměstnání.