„Veškerá dokumentace je vpořádku a bylo vydané platné stavební povolení. Staveniště si převzala stavební firma a začala srekonstrukcí,“ popisuje situaci starosta Aleš Jiroutek.

Na vznik dvou podkrovních bytů dostalo město dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení a to ve výši 1.100.000korun. Zvlastního rozpočtu poskytne město na rekonstrukci kolem 700tisíc korun.

„Dokončení rekonstrukce předpokládáme do konce prázdnin. Jelikož jde obyty pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel, bude zde vybíráno regulované nájemné,“ dodává starosta Jiroutek.