„Spolupráce probíhá v mnoha oblastech – společně oslovujeme rodiče a žáky základních škol, vzděláváme pracovníky firem ve specializovaných kurzech, zprostředkováváme pro žáky praxe a stáže u firem, výrobně kooperujeme především při výuce učebních oborů, firmy také oslovují žáky končící studium na naší škole a nabízejí jim uplatnění. Za všechny jmenujme například firmy Junker Holice, Kovolis Hedvikov, Brück Zámrsk, NOPO Slatiňany, Tranza a.s., SIAG CZ, ČKD Kutná Hora, Komap Dědov a další,“ vypočítává ředitel František Mihulka.

Zájemce o studium i jejich rodiče by mohl zaujmout fakt, že v loňském roce nabízely firmy absolventům pracovní místa ve více než dvojnásobném počtu oproti počtu absolventů. Škola přitom očekává, že v letošním roce se poptávka ještě zvýší.

Přijďte se podívat

„Budeme rádi, když se žáci i rodiče přijdou seznámit se zázemím školy. Ukážeme jim možnosti mimoškolních aktivit, atmosféru školy a vše, o co projeví zájem. Zájemci mohou školu navštívit kdykoliv. Dny otevřených dveří pak máme už tento pátek a sobotu. V pátek od 9 do 12 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin. Těšíme se na všechny i ve středu 30. ledna,“ uzavírá ředitel.