Sucho, hlavně ve spojitosti s vysokými teplotami, způsobuje také snížení obsahu životně důležitého kyslíku v tocích a v některých rybnících. To může mít katastrofální následky pro vodní ptactvo. „Tak jako vloni na Horeckém rybníku u Chrasti, kde došlo v důsledku otravy k masovému úhynu kachen a dalších ptáků. Mezi mrtvými kusy tehdy nacházely i uhynulé volavky,“ říká Jiří Ročňák z odboru životního prostředí chrudimské radnice. Podle něj mají stále větší potíže s nalezením vody i zvířata, žijící v lese. „Některé potůčky už vyschly úplně, další potoky k tomu nemají daleko,“ dodává Ročňák.

Více na straně 5,Chrudimský deník,čtvrtek 3. května.